Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’ne

Eybek Dağı’nda Polat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılmak istenen Duygu Rüzgar Enerji Santrali Projesi ile ilgili olarak aşağıdaki hususları size iletmek istiyorum:
Proje sahası’nda mera, tarım alanı ve orman yer almaktadır. Türbinler Yaşyer ‘e 3100 m, Hacıarslanlar’a 4000 m. mesafededir ve Edremit’e de çok yakındır.
RES’lerin Urla, Çeşme, Karaburun gibi uygulandığı yerlerde yarattığı olumsuz etkileri biliyoruz. RES’ler için tarla, mera, ormanlar şirketlere tahsis ediliyor. Söz konusu alanlar firmaların kontrolüne geçiyor. Tarlalar köylünün elinden alınıyor. Köylü ormandan eskisi gibi yararlanamıyor, meralarında hayvanını otlatamıyor. Devasa türbinleri taşımak için yollar yapılıyor, ağaçlar kesiliyor, ekosistemin bütünlüğü bozuluyor. Tozlaşmayı sağlayan arı vb. canlıların zarar görmesi nedeniyle tarım alanları, meralar ve biyoçeşitlilik olumsuz etkileniyor. Orman ekosistemi bozuluyor. Toz nedeniyle bitkiler zarar görüyor. Kuş göç yolları, yarasalar, diğer yaban hayat etkileniyor. Yerleşim yerlerine yakın bölgelerde ise baş ağrısı, depresyon, uykusuzluk, tansiyon yüksekliği, anksiyete ve dolaşım sistemi hastalıklarına neden oluyor.
Türkiye’nin kurulu gücü: 87 bin MWe. 2018’de kullanılan enerji ise 47 bin MWe. Bu rakamlar Enerji Bakanlığı ve TEİAŞ’ın web sitelerinde yazıyor.
Öncelikle enerji tasarrufu ve verimliği uygulansın. Söz konusu projenin ÇED sürecinin sonlandırılmasını talep ediyorum.