ASSOS’DA YAPILAN ISLAH MI? KATLİAM MI?

Assos antik liman üzerindeki kayaların yerleşim alanı ve insan sağlığını tehdit ettiği gerekçesi ile AFAD tarafından hazırlanan bir rapor doğrultusunda Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 26 Mart 2021’de “Ayvacık İlçesi Assos Kaya Islahı Yapım İşi” ihale edilmiş, söz konusu ihale doğrultusunda inşaat başlamış ve alan turizm faaliyetine ve girişlere 500 gün süre kapatılmıştır.

Başlayan inşaat faaliyetin amacının kaya düşmesini engellemek olduğu, yapılacak müdahalenin de sadece bu amaca yönelik ve işin gerektirdiği nitelikte olduğu düşünülmekteyken, gelinen aşamada basına ve kamuoyuna yansıyan fotoğraf ve videolarda, çok ciddi bir tahrip ve yıkım yaratıldığı gözlenmiştir. Doğal dokunun bozularak, hafriyat yapılarak geniş teraslamalar yapıldığı görülmüştür. Bölgedeki otelcilerin üye olduğu derneğin başkanı ise, Habertürk gazetesine verdiği demeçte, yapılan işi olumlayarak, 12.000 m2 otopark alanı elde edileceğini açıklamıştır.

1. derece arkeolojik sit ve doğal sit alanı olan yerde 12.000 m2 otopark alanı inşa etmek için koruma mevzuatına, doğal ve arkeolojik sitlere ilişkin ilke kararlarına, bilimsel, yasal, uluslararası koruma ilkelerine uygun süreçler izlemek gerekir. Can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik olarak başladığı söylenen işin, otopark inşasına yönelik bir faaliyete dönüşmesi, ulusal ve uluslararası koruma mevzuatına uygun süreçlerden geçilmeden yürütülmektedir.

Öte yandan şifahen öğrenilen bilgilere göre, söz konusu kazılar sırasında alanda bir tapınağa rastlandığı ve kazı güzergahın bu nedenle değiştirildiği ancak tapınağın akıbetinin bilinmediği anlaşılmaktadır.

I. Derece Arkeolojik Sit alanları, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenir, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamaz. Oysa fotoğraflar, videolar ve basına yansıyan haber ve görüntüler, 1. Derece arkeolojik sit alanı olan Assos’da iş makinaları ve kepçelerle kazı yapıldığı, toprak alındığı ve taşındığı, bu işlerin hiçbir denetim yapılmadan gerçekleştirildiğini göstermektedir.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 65. Maddesinde “Tescil edilen sit alanları ve korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile korunma alanlarının bu Kanuna göre tebliğ veya ilan edilmiş olmasına rağmen yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarar görmesine kasten sebebiyet verenler ile izin alınmaksızın inşaî ve fiziki müdahale yapanlar veya yaptıranlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.” denilmektedir.

Bu Kanuna aykırı olarak yıkma veya imar izni verenler, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.” hükmü yer almaktadır. Aynı yasanın haber verme yükümlülüğünü düzenleyen 67. Maddesinde ise “Kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili olarak bildirim

yükümlülüğüne mazereti olmaksızın ve bilerek aykırı hareket eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmü yer almaktadır.

Anayasa’nın Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması başlıklı 63. Maddesinde de “Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Assos Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan ve ulusal ve uluslarası öneme sahip kültürel bir değer olan, iç hukuk ve uluslararası hukuk kuralları ve sözleşmeler gereğince gelecek nesillere aktarma yükümlülüğümüz bulunan tüm insanlığın ortak mirasıdır.

Assos Antik Liman bölgesinde, suç oluşturan işlem ve eylemleri gerçekleştirenlerin, izin ve denetim yükümlülüğünü hukuka uygun biçimde yerine getirmeyen kamu görevlilerinin ve Ayvacık Cumhuriyet Baş Savcılığı tarafından yapılacak soruşturma sonucunda belirlenecek tüm sorumluların T.C.K. uyarınca haklarında soruşturma başlatılması, yapılan işin geriye dönülmez zararlar verdiği gözetilerek faaliyetin tedbiren ve ivedilikle durdurulması, bu kapsamda kamu görevlileri ve diğer ilgililerin ihmali ya da görevi kötüye kullanması tespit edildiği takdirde haklarında eylemlerine uyan suçtan dolayı ceza davası açılmasını istiyoruz. Biraz önce Ayvacık Kaymakamlığı’na şikayet dilekçelerimizi verdik. Birazdan Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne de posta yoluyla dilekçelerimizi göndereceğiz.

Ayrıca şimdi de aşağıda yer alan kurumlar hakkında Ayvacık Cumhuriyet Baş Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuyoruz:

1. Ayvacık Kaymakamlığı, 2. Çanakkale Valiliği, 3. T.C. KÜLTÜR VE TURZİM BAKANLIĞI Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 4-T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Çanakkale Müze Müdürlüğü 5. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI-Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 6. Dynamica Mühendislik-Kanuni Mah. Bayındır Cad. No: 105 H/9 Ortahisar, Trabzon, Türkiye. “Ayvacık İlçesi Assos Kaya Islahı Yapım İşi” yüklenicisi.

İnşaat faaliyeti acilen durdurulsun, Assos’un katline sebep olan sorumlular bulunsun ve yargılansın!

Assos Antik Kenti’nde meydana gelen yıkım acilen bilimsel yöntemlerle rehabilite edilsin!

#AssosdaKatliamVar

#AssosomaDokunma

#KatliamıDurdur

KAZDAĞI DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA DERNEĞİ

ASSOS DOSTLARI