Aşağıdaki liste, proje kapsamında 10 Haziran 2017 tarihinde Küçükkuyu’da gerçekleştirilen “Çevre İhlallerine Karşı Savunuculuk Atölyesi ve Savunuculuk Ağı Girişimi“ çalıştayında STK temsilcilerince birlikte oluşturulmuştur.

• Birbirimizi dinlemek, etkili iletişim tekniklerini öğrenmek.
• Örgütlü gücümüzü arttırmak.
• Sivil toplum örgütlerini bir araya getirecek ortak hedefler belirlemek.
• Oluşturulmuş olan iletişim ağlarını geliştirmek.
• Çatı kuruluşlar oluşturmak.
• Daha organize ve kurumsal çalışma modelleri geliştirmek.
• Proje yazma ve geliştirme çalışma grubu oluşturmak.
• Hibe ve fonları değerlendirmek (ulusal-uluslararası).
• Dayanışma alt yapılı ekonomik model üretmek.
• Ortak fon oluşturulması ve her derneğin üyelik aidat gelirinden örneğin %5 payı ortak fona aktarmak.
• Kaynak yaratma konusunda çalışılacak atölyeler yapmak (STK grubunun fon yaratma çalışması).
• Halka hitap eden konserler vb etkinlikler düzenlemek.
• Tüketici kooperatifleri kurmak.
• Sponsor bulmak.

• Kişisel gelişim konusunda sorumluluk bilincini arttırmak için eğitim.
• Savunuculuk faaliyeti için kampanya oluşturmak.
• Kampanyaları uluslararası boyutlara taşımak için çalışmalar yürütmek.
• Yenilikçi eğitim modelleriyle eğitim programları yapmak.
• Birlikte iş yapma ve iş birliği konusunda uluslararası modellerle STK’ların geliştirilmesi.
• ÇED ve SÇD eğitimi.
• Eğitim ihtiyaç analizi yapmak.
• Kamuoyunu harekete geçirecek yenilikçi farklı yöntemler bulmak.