CİMERDEN SORUYORUZ! KÖRFEZİN İNCİSİ KÜÇÜKKUYU YAKININDA ALTIN MADENİ PROJESİ Mİ VAR?

Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Bahçedere Köyü civarında 2007 yılında altın madeni arama faaliyeti olmuş ancak daha sonra faaliyet durmuştu.
Son günlerde bölgede maden arama çalışmasının yeniden başlayacağına dair bilgiler dolaşmaktadır.

Cimer Dilekçe Örneği için tıklayınız...

ALAMOS GOLD KAZDAĞLARI’NDAN TAHLİYE EDİLSİN!

Kazdağları’ndaki Nöbetin 300. gününde 209 İmzalı Açık Mektup :

Mektubu Görmek için tıklayın

Koza Altın Madeni Projesi

Basına ve sosyal medyaya yansıyan haberlerden Koza Madencilik A.Ş.nin Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Serçiler ve Terziler Köyü civarında sondaj faaliyeti sürdürdüğü görülmektedir. Diğer yandan da aynı bölgede Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ağaç kesimlerinin gerçekleştirildiğine tanık olunmuştur.. Cimer Dilekçe Örneği Burada...

Kirazlı Altın Madeni Projesi

"Kirazlı Altın Madeni Projesi'nin ruhsatı 13 Ekim'de doluyor. Ruhsat yenilenmesin diye CİMER'den itiraz ediyoruz. Dilekçe örneği burada."

Eybek Dağı’nda Polat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılmak istenen
Duygu Rüzgar Enerji Santrali Projesi İtiraz Dilekçesi

×

Jeotermal Enerji Santralleri İtiraz Dilekçesi

×

Kısacık Altın Madeni için İtiraz Dilekçe Örneği

×

SAHA ARAŞTIRMASI RAPORU ÖZETİ

KAZ DAĞI VE ÇEVRESİ ÇEVRE ÖRGÜTLERİNİN SAVUNUCULUK KAPASİTESİ

SAVUNUCULUK ADIMLARI

Önerilen Adım Sıralaması

ÇED EK-1

Çevresel Etki Değerlendirme

ÇED EK-2

Çevresel Etki Değerlendirme