Kirazlı Altın Madeni Projesi

"Kirazlı Altın Madeni Projesi'nin ruhsatı 13 Ekim'de doluyor. Ruhsat yenilenmesin diye CİMER'den itiraz ediyoruz. Dilekçe örneği burada."

Eybek Dağı’nda Polat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılmak istenen
Duygu Rüzgar Enerji Santrali Projesi İtiraz Dilekçesi

×

Jeotermal Enerji Santralleri İtiraz Dilekçesi

×

Kısacık Altın Madeni için İtiraz Dilekçe Örneği

×

SAHA ARAŞTIRMASI RAPORU ÖZETİ

KAZ DAĞI VE ÇEVRESİ ÇEVRE ÖRGÜTLERİNİN SAVUNUCULUK KAPASİTESİ

SAVUNUCULUK ADIMLARI

Önerilen Adım Sıralaması

ÇED EK-1

Çevresel Etki Değerlendirme

ÇED EK-2

Çevresel Etki Değerlendirme