Eybek Dağı’nda Polat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılmak istenen
Duygu Rüzgar Enerji Santrali Projesi İtiraz Dilekçesi

×

Jeotermal Enerji Santralleri İtiraz Dilekçesi

×

Kısacık Altın Madeni için İtiraz Dilekçe Örneği

×

SAHA ARAŞTIRMASI RAPORU ÖZETİ

KAZ DAĞI VE ÇEVRESİ ÇEVRE ÖRGÜTLERİNİN SAVUNUCULUK KAPASİTESİ

SAVUNUCULUK ADIMLARI

Önerilen Adım Sıralaması

ÇED EK-1

Çevresel Etki Değerlendirme

ÇED EK-2

Çevresel Etki Değerlendirme