TECK MADENCİLİK SAN. Tic. A.Ş. “ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” kararları için

Balıkesir ili Havran ilçesi Büyükşapçı Mahallesi TECK MADENCİLİK SAN. Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan RN:59956 Ruhsat Numaralı sahada Altın Ocağı patlayıcı Madde İlavesi projesi hakkında davalı kurum Balıkesir Valiliği tarafından “ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” kararları için öncelikle YÜRÜTMENİN DURDURULMASI, yargılama sonunda İPTALİ, yargılamanın duruşmalı yapılması ve sürelerin kısa süreler şeklinde verilmesi, tebligatın memur eliyle yapılması istemi hakkında.

Dava dilekçesini görmek için tıklayınız...


TECK MADENCİLİK SAN. Tic. A.Ş. “ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” kararları için

Balıkesir ili , Havran ilçesi, Halılar Mahallesi Mevkiinde TECK MADENCİLİK SAN. Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan RN: 59750 Ruhsat Numaralı sahada Altın Ocağı patlayıcı Madde İlavesi projesi hakkında davalı kurum Balıkesir Valiliği tarafından “ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” kararları için öncelikle YÜRÜTMENİN DURDURULMASI, yargılama sonunda İPTALİ, yargılamanın duruşmalı yapılması ve sürelerin kısa süreler şeklinde verilmesi, tebligatın memur eliyle yapılması istemi hakkında.

Dava dilekçesini görmek için tıklayınız...


Çırpılar Termik Santrali (200 MWe/203 MWm/570 MWt) Kül Depolama Sahası, Kömür İşletme İle Kırma Eleme Tesisi Projesi ile ilgili ÇED Olumlu Kararının İPTALİ

Çırpılar Termik Santrali (200 MWe/203 MWm/570 MWt) Kül Depolama Sahası, Kömür İşletme İle Kırma Eleme Tesisi Projesi ile ilgili ÇED Olumlu Kararının İPTALİ, öncelikle YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ve yargılamada DURUŞMA yapılması istemidir

Dava dilekçesini görmek için tıklayınız...


Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik

23.05.2018 tarih ve 30429 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik maddelerine ilişkin

Dava dilekçesini görmek için tıklayınız...