T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NA
ANKARA
Muğla Valisi Orhan Tavlı, 2016-2020 yılları arasında Çanakkale Valisi olarak görev yapmıştır. Görevde olduğu dönemde daha önceki valiler tarafından imzalanmayan altın madeni şirketlerinin çalışma izinleri Sn. Tavlı döneminde imzalanmış, bu dönemde TÜMAD Madencilik 2017 yılında ilk kazmayı vurarak Lapseki’de Altın Madeni Projesi’ni başlatmış ve 100 binlerce ağaç kesilmiştir. Daha sonra Danıştay süreci tamamlanmadan Alamosgold’un sahip olduğu Kirazlı Altın Madeni Projesi’ne çalışma izni verilmiş ve 2019’da 350 bin ağaç kesilerek koskoca bir orman ekosistemi yok edilmiştir. Oluşan tepkiler üzerine şirketin ruhsat süresi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından uzatılmamış, orman tahsisleri iptal edilmiş ve şirket alanı terk etmek zorunda kalmıştır.
Sn. Orhan Tavlı, 2020’de atandığı Muğla’da da benzer uygulamalara imzasını atmıştır. Sn. Vali, IC Holding ve Limak iştiraki olan YK Enerji tarafından işletilmekte olan Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralları’na linyit kömürü sağlamak amacıyla, Akbelen Ormanı’nı yok edilmesine izin vermiş, Sn.Vali’nin bilgisi dahilinde, ormanını koruyan köylüler, yaşam savunucuları biber gazına, tazyikli suya maruz bırakılmış, darp edilmiş, gözaltına alınmış, jammer’lerle haberleşme özgürlüğünden yoksun bırakılmıştır.
Valilerin görevi şirketlere değil, kamuya, vatandaşa hizmet etmek ve kamu yararını gözetmektir. Vali, herkesin valisi olmak zorundadır. Valiler, Anayasa’yı ve tüm yasaları uygulamak, uygulatmak ve gözetmek zorundadır. Vatandaşına kötü muamele yapılmasına göz yumamaz.
Oysa Anayasa’ya göre yapılan işlem suçtur: “ Madde 169 – Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır…Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez.”
Akbelen Ormanı’nda 24.07.2023 günü başlayan ve hukuksuz olduğu anlaşılan “orman kesim işlemi”ni uygulatan, Anayasal bir suçu engellemek için vatandaşlık görevini yerine getiren yurttaşlara karşı yüzlerce kolluk gücünün zor kullanılmasından sorumlu olan, Anayasanın 169. Maddesini ihlal suretiyle Anayasal suç işleyen ve görevini kötüye kullanan Vali Orhan Tavlı hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında soruşturma açılması ve görevden alınmasını bir yurttaş olarak talep ediyorum. Saygılarımla.