T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Bilindiği gibi, ülkemizi ve dünyamızı sarsan Kovid Pandemisi nedeniyle, T.C. Cumhurbaşkanlığınca, tüm toplantıların ertelenmesi için karar alınmış ve bu karar 30.04.2020 günlü Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Ancak T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın bu kararına rağmen ÇED Süreçleri devam etmekte, bu kapsamda tüm itirazlara rağmen halkın katılımı toplantıları ve İnceleme Değerlendirme Komisyonu Toplantıları (İDK) gerçekleştirilmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirme İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü eced duyuru sisteminde ÇANAKKALE ili BAYRAMIÇ ilçesi sınırları içerisinde TRUVA BAKIR MADEN İŞLETMELERİ A.Ş. tarafından yapılması planlanan 87513 Ruhsat Nolu Sahada Halilağa Bakır Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi projesi için 10.02.2021 tarihinde İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı yapılacağı duyurulmuştur.

Kapalı alanda yapılacak olan bu toplantı Cumhurbaşkanlığı’nca alınan Kovid Pandemisi tedbirlerine aykırı bir durum oluşturacaktır. Ayrıca, STK’ların ve yerel halkın temsilcilerinin pandemi koşulları nedeniyle seyahati ve bu toplantıya katılımı oldukça güçtür ve risklidir.

Bu nedenlerle 10.02.2021 günü yapılacak Halilağa Bakır Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi projesi İDK toplantısını iptal edilmesi yasal zorunluluktur.

Söz konusu projenin İDK toplantısının pandemi koşullarının sona ermesinden sonraki bir tarihe ertelenmesi ve ertelemenin kamuoyuna duyurulması doğrultusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.