BASINA VE KAMUOYUNA. 01.02.2021

KORKULAN OLDU, KARAAYIT DEMİR MADENİNİN ATIK DEPOLAMA ALANI ÇÖKTÜ. ATIKLAR MADRA BARAJI’NI BESLEYEN DEREYE DOLDU!

AYVALIK, DİKİLİ, BERGAMA, ALTINOVA’NIN SULAMA VE İÇME SUYU TEHLİKEDE!

Maden kazaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşamı tehdit ediyor. Galeriler çöküyor, atık barajları yıkılıyor, toprak kaymaları oluyor, siyanürlü, ağır metalli atık su sızıntıları meydana geliyor.

Maden kazalarından birini de dün Ayvalık İlçesi yakınlarındaki Bilfer Madencilik ve Turizm A.Ş tarafından işletilen 489 sicil numaralı “Ayazmant Demir Madeni Projesi” sahasında yaşandı. Bilfer’in atık depolama alanında, yağışlar sonrası atık dağı çöktü ve ağır metalli atıklar dereye doldu. Yağışlarla ve dere suyu ile birlikte atık yığını içindeki ağır metaller dere suyuna karıştı.

Söz konusu dere bölgemizin sulama suyunu sağlayan Madra Barajı’nı besliyor. İçme suyunu yer altı kuyularından sağlayan Ayvalık için Madra Barajında %11 içme suyu kotası mevcut.

Karaaayıt Köyü’nde, Madra Barajı’nın hemen kıyısında bulunan açık ocaktan cevher çıkartılarak köye çok yakın bir mesafede bulunan zenginleştirme tesisinde demir elde ediliyor. Projenin ilk ruhsatının ÇED Kanunu’nun yayınlanmasından önceki bir tarihte alınmış olması nedeniyle projenin ocak kısmı ÇED’den muaf olarak işletiliyor.

Şirket, 2008’lerde ocaktan çıkardığı cevheri yerinde işlemek amacıyla Ayazmend Demir Cevheri Zenginleştirme Tesisi için ÇED izni aldı. Ayvalıklı yaşam savunucuları tarafından köylülerle birlikte açılan davalarla ÇED izni iptal ettirildi. Ancak yeniden hazırlanan dosyalarla ÇED Olumlu kararları alınarak köyün meralarına el konuldu ve meralar atık döküm alanı haline getirildi.

Şirket, yeni atık depolama alanı kazanmak için en son 22.04.2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurarak “Ayvalık Bilfer Maden Atıkları Düzenli Depolama Tesisi Projesi” adı ile yeni bir ÇED süreci başlatmıştır. Proje meralarını sürekli kaybeden ve tarım ve hayvancılık yapamaz hale gelen köylülerin ve civarda yaşayan halkın tepkisini çekmiş, tepkiler nedeni ile “halkın katılımı toplantısı” gerçekleştirilememiş, İnceleme Değerlendirme Toplantısı tarihi zamanında duyurulmamış ve yangından mal kaçırır gibi bir toplantı yapıldığı anlaşılmıştır. Bakanlık tarafından projeye bir kez daha 26.11.2020 tarihinde “ÇED Olumlu” kararı verilmiştir. Karar, Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Tabiat Platformu tarafından dava edilmiştir.

“Ayazmant Demir Madeni Projesi” bölgemiz için uzun süredir kanayan bir yaradır:

1. Projenin açık ocak kısmı Madra Barajına sıfır konundadır ve ocağın kendisi baraj için büyük tehlike arz etmektedir.

2. Projenin zenginleştirme tesisi Karaayıt Köyü’ne çok yakındır.

3. Proje kapsamında atık depolama alanları için köyün mera alanlarına el konulmuştur.

4. Atık depolama alanları köy evlerine yalnızca 300 metre mesafededir ve ayrıca dere kenarındadır.

5. Köyün içme sularında arsenik seviyesi yükselmiş, halk suyunu içemez olmuş, yapılan başvurulardan sonra BASKİ tarafından arsenik arıtma sistemi kurulmak zorunda kalınmıştır.

Madra Barajı ve barajı besleyen derelere ve köye bu kadar yakın olan projenin ne kadar ciddi bir risk teşkil ettiği son kazadan sonra iyice açığa çıkmıştır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nı, Sağlık Bakanlığı’nı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı, Balıkesir Valiliği’ni, Cumhuriyet Savcılığı’nı acilen göreve davet ediyoruz:

“Ayazmant Demir Madeni Projesi” ruhsatı iptal edilmeli ve acilen kapatılmalı, atıkların çöktüğü dere temizlenmeli, Madra Barajı, dere ve civar sularda ağır metal ve kirlilik tahlilleri yapılarak sonuçlar kamuoyu ile paylaşılmalı, gerekli önlemler alınarak halkın sağlığı güvence altına alınmalıdır.

Acilen soruşturma açılarak görev ihmali bulunanlar yargılanmalıdır.

BİLFER, ELİNİ KARAAYIT’TAN ÇEK!

MADEN DEĞİL, YAŞAM!

  • AYVALIK TABİAT PLATFORMU,
  • KAZDAĞI DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA DERNEĞİ,
  • BURHANİYE ÇEVRE PLATFORMU,
  • ARTUR ÇEVRE PLATFORMU,
  • GÖMEÇ ÇEVRE PLATFORMU,
  • DİKİLİ ÇEVRE PLATFORMU,
  • BERGAMA ÇEVRE PLATFORMU,
  • BALIKESİR ÇEVRE PLATFORMU,
  • HAVRAN ÇEVRE PLATFORMU