ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN ve PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Bahçedere Köyü civarında 2007 yılında altın madeni arama faaliyeti olmuş ancak daha sonra faaliyet durmuştu.

Son günlerde bölgede maden arama çalışmasının yeniden başlayacağına dair bilgiler dolaşmaktadır.

Genel Müdürlüğü’nüzce, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Bahçedere Köyü civarını kapsayan her hangi bir maden arama veya işletme ruhsatı verilip verilmediğinin bildirilmesini ve verilmişse firma adı, ruhsat tarihi ve süresi ve koordinatları içeren ruhsat örneğinin gönderilmesini talep ederim.

Saygılarımla.