Basın Açıklaması: SAVUNUCULARIMIZI SAVUNUYORUZ!

Basına ve Kamuoyuna. 05.03.2024

SAVUNUCULARIMIZI SAVUNUYORUZ!

BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ

Yönetim Kurulu Başkanımız Süheyla Doğan’ın, Bayramiç’te Kaymakamlık binası önünde Ekofest -2023’ün yasaklanmasına tepki göstermek amacıyla derneğimizce gerçekleştirilen basın açıklaması nedeniyle “Haksız yakalama işleminden kaynaklanan hak ihlalinin tespiti ve idare aleyhine tazminat talebi” ile Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açmış olduğu davanın duruşması biraz önce gerçekleştirildi.

Süheyla Doğan, duruşmada, uğramış olduğu hak ihlalini bir kez daha dile getirerek durumun tespitini istedi. Avukatımız Cem Altıparmak, Süheyla Doğan’ın savunmasını üstlenerek dava dilekçesindeki taleplerimizi ifade etti. Biraz sonra kendisi de süreç ile ilgili detaylı açıklamada bulunacak.

Kamuoyunun bildiği gibi, 2023 yılıHaziran ayında derneğimiz tarafından gerçekleştirilmek istenen Kazdağı Ekofestivali’nin yeri olan Darıdere Tabiat Parkı’nın yer tahsisi önce Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar idaresi tarafından iptal edilmiş, daha sonra da Bayramiç’te bulunan Mesire yeri de Bayramiç Kaymakamlığı tarafından yangın bahanesi ile uygun görülmemiş, yani EKOFEST 2023 yine yasaklanmıştı. Derneğimiz tarafından yasaklamaya tepki göstermek amacıyla Bayramiç Kaymakamlığı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirilmişti.

Açıklamayı düzenleyen yönetim kurulu üyelerimiz ifadeye çağrılmış ve haklarında “2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş Kanunu” na muhalefetten dava açılmıştır.

Yönetim kurulu başkanımız Süheyla Doğan ifade vermek üzere, Bayramiç Emniyet Müdürlüğü tarafından telefon ile ifade vermeye davet edilmiş, Süheyla Doğan’a kendi gittiği Bayramiç Emniyet Müdürlüğü’nde haksız yakalama işlemi yakalama tutanağı ve serbest bırakma tutanağı düzenlenmiştir. Süheyla Doğan’ın itirazına rağmen “rutin bir uygulama olduğu” konusunda ısrar edilmiştir. Yakalama ve serbest bırakma işlemi, bir süreliğine de olsa, Süheyla Doğan’ı hak ve özgürlüklerinden mahrum etmiş, itibarsızlaştırılmaya çalışılmış ve yasalara aykırı bir şekilde hak gaspına maruz kalmıştır.

Süheyla Doğan hak arama mücadelesini çeşitli mahkemelerde sürdürerek en son Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde de hak ihlalinin tespiti ve tazminat davası açmıştır. Ayrıca Anayasa Mahkemesi’ne de bireysel başvuruda bulunmuş olup süreç devam etmektedir.

Derneğimize daha önce de çeşitli vesilelerle baskılar yapılmış, itibarsızlaştırıcı, karalayıcı, asılsız haberler yayınlattırılmış ve sudan sebeplerle para cezaları kesilmiş ve üye ve yöneticilerimiz ifadeye çağrılmıştır. 

Geçtiğimiz günlerde Akbelen direnişine destek olmak amacıyla Akçay’da dövizlerle oturan, aralarında yönetim kurulu üyemiz Ömür İlgör’ün ve diğer üyelerimizin de olduğu arkadaşlarımız da Edremit Emniyet Müdürlüğü’ne ifadeye çağrılmış ve kendilerine usulsüz bir şekilde “Yakalama ve serbest bırakma” tutanakları imzalatılmıştır.

Yakın bir zaman önce de, Derneğimizin bileşeni olduğu Şahinderesi Kanyonu Dayanışması’nın temsilcileri hakkında da anayasal bir hak olan basın açıklaması nedeniyle soruşturma başlatılmıştır.  İfadeye çağrılanlar arasında yönetim kurulu başkan yardımcımız Mehmet Akbulut da yer almaktadır.

Yönetim kurulu üyelerimiz Seyhan Yüksek, Emine Çelik Adıgüzel, Esenay Hacıosmanoğlu, Filiz Ela Taşezen ve yönetim kurulu başkanımız Süheyla Doğan hakkında Ekofest yasağı ile ilgili basın açıklaması nedeniyle, 2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş Kanunu’na muhalefetten açılan davanın duruşması da 17 Eylül 2024 tarihinde yapılacaktır.

Ülkemizin her yanında yaşam savunucuları olarak çeşitli baskılara, kötü muameleye, göz altılara, tutuklanmalara maruz kalıyoruz. Baskılar bizi yıldıramayacak.

Bizler, yaşamımızı, yaşam alanlarımızı, demokratik hak ve özgürlüklerimizi savunmaya devam edeceğiz.

SAVUNUCULARIMIZI SAVUNUYORUZ!

SÜHEYLA DOĞAN VE DİĞER TÜM YAŞAM SAVUNUCULARI YALNIZ DEĞİLDİR!

BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ!

HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ.

KAZDAĞI DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA DERNEĞİ