Mektubun Word Dökümanını buradan indirebilirsiniz.

AÇIK MEKTUBUMUZDUR;

Ülkemizin birçok bölgesinde olduğu gibi, Kazdağları, özellikle altın madenciliği projelerinin tehdidi altındadır. Bölgenin neredeyse her yanı ruhsatlandırılmış, yerli ve yabancı şirketlere satılmış durumdadır. Halihazırda TÜMAD Holding Lapseki’de üretime başlamıştır. Daha sonraki en ileri aşamadaki proje ise yerli taşeronu Doğu Biga Madencilik olan Alamos Gold’a ait Kirazlı Altın Madeni Projesi’dir. Alamos Gold’un yine Kazdağları’nda Ağı Dağı ve Çamyurt projeleri bulunmaktadır. Gelen tepkiler üzerine Çamyurt projesi şimdilik geri çekilmiştir. Bu projeler dışında daha onlarca proje bulunmaktadır. Cengiz Holding’e satılan Halilağa Projesi ile ilgili olarak da civar köylerde çeşitli gelişmelerin olduğu gözlemlenmektedir.

Bilindiği gibi 2019’un ikinci yarısında Kirazlı Altın Madeni Projesi için Tarım ve Orman Bakanlığı marifetiyle 347 bin 815 ağacın kesilme görüntülerinin kamuoyuna yansıması sonucu gelişen tepkiler ülke çapına yayılmıştı. Kazdağları’nın savunusu için başlatılan çadırlı nöbet ise, 300 gündür Çanakkale’de Kirazlı Balaban mevkiinde sürdürülmektedir. Şirketin çalışmalarının gözlenmesi ve olası orman katliamının engellenmesi için sürdürülen çadırlı nöbet eylemine karşı itibarsızlaştırma girişimleri olmuş ve ormanda “yasal olmayan konaklama” iddiasıyla defalarca para cezaları kesilmiştir. Son aşamada da Kovid-19 bahanesiyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına dayanarak alanın tahliyesi istenmiştir. Bu karara Çanakkale’deki STK’lar ve alanda bulunanlar itirazlarını yapmış ve tahliye kararının mesnetsiz olduğunu belirtilerek alanda kalınmaya devam edileceği ifade edilmiş, buna rağmen nöbettekilere toplam 57 bin 240 liralık idari para cezası kesilmiştir. Alanı tahliye etmesi gerekenler yaşam savunucuları değil, ruhsatı 13 Ekim 2019 tarihinde dolduğu ve yenilenmediği halde Kirazlı’yı işgal etmeye devam eden Alamos Gold’dur.

İçinde bulunduğumuz Kovid-19 süreci bizlere doğanın korunmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Altın madenciliği, termik santrallar ve son zamanlarda her tarafa yayıldığı görülen RES’ler Kazdağları’nın sonunu getirecektir.

Biz aşağıda imzası bulunanlar, tüm kamuoyuna sesleniyor, ilgili bakanlıkları, tüm milletvekillerini ve Çanakkale’deki tüm idari birimleri göreve çağırıyoruz:

1. Kazdağları’ndaki tüm altın madenciliği projelerinden acilen vazgeçilmeli, tüm ruhsatlar ve tahsisler iptal edilmelidir.

2. Maden Yasası ve Yönetmeliği çevre ve ekoloji örgütleri, ilgili odaların ve baroların katılımıyla açık, demokratik katılımcı bir şekilde yeniden düzenlenmelidir. Altın madenlerinde kullanılan siyanürlü liç yöntemi, halk sağlığına bir tehdit oluşturduğu için yasaklanmalıdır.

3. Alamos Gold (Doğu Biga Madencilik), Çanakkale Kirazlı’dan acilen tahliye edilmeli, şirketin tüm projeleri iptal edilmelidir.

4. Benzer projelerle başka şirketlerinin Kirazlı’ya göz dikmemesi ve ekosistemin tahribatının giderilebilmesi için Kirazlı Altın Madeni Projesi nedeniyle traşlanmış olan alan ekolojik yöntemlerle rehabilite edilmelidir.

5. Kirazlı ve çevresinde ve Kazdağları’nın diğer bölgelerinde ihtiyaç duyulan su, yol, gölet gibi alt yapı düzenlemeleri maden şirketleri eliyle değil, kamu eliyle yerine getirilmelidir. Kumarlar Köyü’nün su kaynakları ve meraları köylüye bırakılmalıdır.

6. Yöre halkının iş ve istihdam talebi, maden şirketleri üzerinden değil, yöreye uygun, ekolojik tarımı ve turizmi önceleyen projeler üzerinden kamu tarafından karşılanmalı, bölgede tarımsal üretim kooperatifleri özendirilmeli ve desteklenmelidir.

7. Yaşam savunucularına kesilen tüm cezalar iptal edilmelidir.

Bilinmelidir ki; Kazdağları’nı korumaya ve savunmaya devam edeceğiz. Onlar ormandan gidene kadar Kirazlı’yı terk etmeyeceğiz. Kovid-19 krizinin fırsata dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz.

Bir kez daha yineliyoruz:

“Alamos Gold Kazdağları’ndan Acilen Tahliye Edilsin”.

#KazdağlarıHepimizin , #KazdağlarıEvimiz

İMZACILAR

 • 1 Heryerkazdağları
 • 2 Kazdağları Kardeşliği
 • 3 Kazdağları İstanbul Dayanışması (KİD)
 • 4 Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
 • 5 Kazdağları Sanatçı Dayanışması
 • 6 Kazdağları Yalova Dayanışması
 • 7 Agonya Doğa Koruma Girişimi
 • 8 Alakır Nehri Kardeşliği
 • 9 Anadolu Çocuk Eğitim Platformu
 • 10 Anadolu’da Yaşam Tüketim Kooperatifi
 • 11 Antalya Ekoloji Meclisi
 • 12 Arıkbaşı Köyü Eğitim ve Kültür Derneği
 • 13 Artvin Çevre Platformu
 • 14 Ataköy Doğa ve Yaşam Derneği (ADOYAD)
 • 15 Ataol Behramoğlu
 • 16 Ataşehir Dayanışma Ağı
 • 17 Avcılar Çevre Kültürünü Geliştirme ve Eğitimi Afet Yardım Derneği (AVÇEDER)
 • 18 Avcılar Dayanışma Ağı
 • 19 Avcılar Kültür Sanat Derneği
 • 20 Ayancık Çevre Derneği
 • 21 Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP)
 • 22 Aydın Engin
 • 23 Ayvalık Tabiat Platformu
 • 24 Bahçelievler Dayanışma Ağı
 • 25 Bakırköy Kent Savunması
 • 26 Bakırtepe Çevre Platformu
 • 27 Balıkesir Barosu Çevre Komisyonu
 • 28 Barış Yarkadaş
 • 29 Bartın Çevre Kültür ve Doğal Varlıkları Koruma Derneği
 • 30 Bartın Güzel Sanatlar ve Turizm Derneği
 • 31 Bartın Kadın Dayanışma Derneği
 • 32 Bartın Platformu
 • 33 Batı Antalya Gıda Topluluğu
 • 34 Bayramtepe Dayanışma Ağı
 • 35 Bergama Çevre Platformu
 • 36 Beşiktaş Dayanışma Ağı
 • 37 Beydağları Kardeşliği
 • 38 Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV)
 • 39 birbuçuk kolektif
 • 40 Bodrum Yarımadası Kültür ve Çevresini Koruma Derneği
 • 41 Bozcaada Forum
 • 42 Britanya Alevi Federasyonu
 • 43 Burhaniye Çevre Platformu (BURÇEP)
 • 44 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek
 • 45 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan
 • 46 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Eren Erdem
 • 47 Cumhuriyet Kadınları Derneği Beşiktaş Şubesi
 • 48 Çağıl Kaya
 • 49 Çanakkale Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu
 • 50 Çanakkale-Büro Emekçileri Sendikası (BES)
 • 51 Çanakkale-Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı
 • 52 Çanakkale-Çan Çevre Derneği
 • 53 Çanakkale-Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen)
 • 54 Çanakkale-Emek Partisi (EMEP) İl Örgütü
 • 55 Çanakkale Halkevi
 • 56 Çanakkale Haziran Meclisi
 • 57 Çanakkale-İnsan Hakları Derneği
 • 58 Çanakkale Kadın Platformu
 • 59 Çanakkale Sağlık Çalışanları ve Emeklileri Derneği
 • 60 Çanakkale-Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)
 • 61 Çanakkale Sivil İnisiyatif
 • 62 Çanakkale-Sol Parti İl Örgütü
 • 63 Çanakkale Tabip Odası
 • 64 Çanakkale-Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen)
 • 65 Çanakkale-Türkiye İşçi Partisi (TİP) İl Örgütü
 • 66 Çanakkale-Yeşil Sol Parti İl Örgütü
 • 67 Çekerek Irmağı Özgür Akacak Platformu
 • 68 Çekmeköy Dayanışma Ağı
 • 69 Çekmeköy Dayanışma Derneği
 • 70 Çeşme Sürdürülebilir Yaşam Platformu
 • 71 ÇİYAP Çine Yaşam Platformu
 • 72 Deniz İkizler
 • 73 Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği
 • 74 Devrimci İşçi Sendikaları (DİSK) Genel Merkezi
 • 75 DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) Genel Merkezi
 • 76 Didim Çevre Platformu (DİÇEP)
 • 77 Dikili Çevre Platformu
 • 78 Dinar Menderes Havza İnisiyatifi
 • 79 Divriği Kültür Derneği
 • 80 Doğa Derneği (DD)
 • 81 Doğanın Çocukları
 • 82 Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER)
 • 83 Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri (DAÇE)
 • 84 Doğu Antalya Gıda Topluluğu
 • 85 Donkişot Bisiklet Kolektifi
 • 86 DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu
 • 87 Edremit Çevre Platformu
 • 88 Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP)
 • 89 Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Yalova Şubesi
 • 90 Ekoloji Birliği
 • 91 Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD)
 • 92 Eko-Öğrenci Hareketi
 • 93 Emek Partisi (EMEP) Genel Merkezi
 • 94 Emekliler Dayanışma Sendikası
 • 95 Erdek Körfezi Dayanışma Platformu
 • 96 Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Merkezi
 • 97 Fatsa Ünye Doğa Koruma Platformu
 • 98 Foça Forum
 • 99 Gazi Dayanışma Ağı
 • 100 Gölet Gönüllüleri
 • 101 Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği
 • 102 Güney Marmara Dayanışması
 • 103 Güngören Demokrasi Platformu
 • 104 Güzelbahçe Çevre Derneği (Gülder)
 • 105 Güzeltepe Kültür Evi Derneği
 • 106 Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Ekoloji Meclisi
 • 107 Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ekoloji Komisyonu
 • 108 Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu
 • 109 Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Züheyla Gülüm
 • 110 Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir Milletvekili Murat Çepni
 • 111 Hasankeyf Yaşatma Girişimi
 • 112 Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP)
 • 113 Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM)
 • 114 Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi
 • 115 Hewsel Koruma Platformu
 • 116 İlke Mühendisler Grubu
 • 117 İstanbul Kent Savunması (İKS)
 • 118 İşçiler Dayanışma Ağı
 • 119 İzmir Çevre Gönüllüleri Platformu
 • 120 İzmir Yaşam Alanları
 • 121 Kadıköy Dayanışma Ağı
 • 122 Kadıköy Kent Dayanışması
 • 123 Kadıköy Tiyatroları Platformu
 • 124 Kadın Partisi
 • 125 Kadın Savunma Ağı
 • 126 Karaburun Kent Konseyi
 • 127 Karadeniz Çevre Haber
 • 128 Karadeniz İsyandadır Platformu
 • 129 Karaman Ekoloji Derneği
 • 130 Kartal Dayanışma Ağı
 • 131 Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği
 • 132 Kırıntı Köyü Çevre Platformu
 • 133 Kırmızı Biber Derneği
 • 134 Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği
 • 135 Kocaeli Çevre Savunması
 • 136 Kuşadası Çevre Platformu
 • 137 Kuzey Ormanları Savunması (KOS)
 • 138 Küçükçekmece Dayanışma Ağı
 • 139 Levent Üzümcü
 • 140 Loç Vadisi Koruma Platformu
 • 141 Maltepe Forumu
 • 142 Maltepe Sokak Kültür Derneği
 • 143 Memleket Sevdalıları Derneği (MSD)
 • 144 Mersin Nükleer Karşıtı Platform (Mersin NKP)
 • 145 Merzifon Çevre Platformu (MERÇEP)
 • 146 Metin Türkcan
 • 147 Mezopotamya Ekoloji Hareketi
 • 148 Milli Merkez
 • 149 Mor Dayanışma
 • 150 Muğla Çevre Platformu (MUÇEP)
 • 151 Munzur Çevre Kültür ve Dayanışma Derneği
 • 152 Munzur Koruma Kurulu (DEDEF)
 • 153 Murat Dağı Çevre Koruma Platformu
 • 154 Mustafa Horasan
 • 155 Nazilli Çevre Platformu
 • 156 Ne Münasebet Band
 • 157 Nurtepe-Güzeltepe Dayanışma Ağı
 • 158 ODTÜ Kavaklık İnisiyatifi
 • 159 Okmeydanı Dayanışma Ağı
 • 160 Onbirinci Kültür Sanat
 • 161 Ordu Çevre Derneği (ORÇEV)
 • 162 Orhan Aydın
 • 163 Orhanlar Dayanışması
 • 164 Polen Ekoloji
 • 165 Politeknik-Halkın Mühendisleri Mimarları Şehir Plancıları
 • 166 Praksis
 • 167 Refikler Komünü
 • 168 Salihli Çevre Derneği
 • 169 Samanlı Dağları Çevre ve Kültür Derneği (SAMDER)
 • 170 Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP)
 • 171 Sarıyer Dayanışma Ağı
 • 172 Sinop Çevre Dostları Derneği
 • 173 Sinop Nükleer Karşıtı Platform (SİNOP NKP)
 • 174 SNKPDER
 • 175 Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Genel Merkezi
 • 176 Söke Çevre Platformu (SÖKEÇEP)
 • 177 sub inisiyatifi
 • 178 Sunay Akın
 • 179 Şişli Dayanışma Ağı
 • 180 Şişli Demokrasi Meclisi
 • 181 Şişli Kent Konseyi
 • 182 Tamer Temel
 • 183 Tarım Orman Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (Tarım Orman-İş Sendikası) Genel Merkezi
 • 184 Tarlabaşı Dayanışma Ağı
 • 185 tayfa bandista
 • 186 Turgutlu Çevre Platformu (TURÇEP)
 • 187 Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer)
 • 188 Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Merkezi
 • 189 Türkiye Ziraatçılar Derneği
 • 190 Uğur Poyraz
 • 191 Uşak Murat Dağı Yok Olmasın Platformu
 • 192 Validebağ Gönüllüleri Derneği
 • 193 Validebağ Savunması
 • 194 Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu
 • 195 Yalova Barosu
 • 196 Yalova Platformu
 • 197 Yaşam ve Dayanışma Yolcuları
 • 198 Yeni Foça Forum
 • 199 Yeni İnsan Yayınevi
 • 200 Yeryüzü Derneği
 • 201 Yeryüzü Vegan Kolektifi
 • 202 Yeşil Alan Sakinleri
 • 203 Yeşil Artvin Derneği
 • 204 Yeşil Direniş-Ekoloji ve Yaşam Gazetesi
 • 205 Yeşil Sol Parti Genel Merkezi
 • 206 Yeşil Sol Parti Beyoğlu İlçe Örgütü
 • 207 Yeşil ve Sol Çalışma Grubu
 • 208 Yunuslara Özgürlük Platformu
 • 209 10. Köy Derneği