BASINA ve KAMUOYUNA.21.12.2021

EDREMİT BELEDİYESİNE SESLENİYORUZ:

AKÇAY ENGİNKENT KONUT PROJESİ YASA DIŞI BİR YAĞMA PROJESİDİR.

RANT PROJESİNİN İNŞAAT RUHSATINI İPTAL ET!.. 

11 Temmuz 2021 günü şaşalı, konserli törenlerle temeli atıldı, oysa inşaat ruhsatı yoktu. İmar suçu işlenmişti. Yoğun kamuoyu tepkisiyle karşılaştı. Edremit Belediyesi tüm uyarılarımıza rağmen gözlerini ve kulaklarını tıkadı ve yasalarla korunan sulak alanda kaçak inşaata başlandığını görmezden geldi. Bilgi edinme taleplerimize geç yanıt verdi, ilk başvurumuza “ruhsat vermedik” dedi, ikinci başvurumuza ise “inşaat ruhsatı verdik ama bilgiler gizli, size veremeyiz” dedi. Alanda inşaat yapılamayacağını biliyordu. Sorumluluktan kaçmak için kendi yetkisinde olan “kırmızı kod” kararını meclisten çıkarmaya çalıştı. Belli ki bazı saikler şartları zorluyordu, olmadı.  Belediye, 1980’li  yıllarda Zeytinli Belediyesi’nin  onayladığını belirttiği planlara göre ruhsat verdiğini yazdı, oysa o planlar 2015 yılında kendi Meclis Kararı ile  iptal edilmişti. Belediyenin kendi Meclis kararlarını bilmemesi olanaklı mı?

Bu durumda inşaat ruhsatının yasalara uygun olmadığını belirterek ruhsat iptali için Belediyeyi dava ettik, dava sürüyor.  Enginkent’in sahiplerini bilmeyiz, tanımayız. Bizim derdimiz imar rantı ile zaten bir avuç kalmış korunan bir alanı, kurtların, kuşların yuvasını savunmak.

Bu süreçte ne mutlu ki söz konusu inşaat alanını da kapsayan yeni bir koruma kararı çıktı ve Resmi Gazete’de yayınlandı. Söz konusu alan “sulak alan” olmasının yanı sıra artık “Nitelikli Koruma Alanı” olarak ilan edildi. Nitelikli Koruma Alanları’nda konut inşaatları yapılamaz. Bu kararın yayınlanması ile birlikte, Belediye’nin İnşaatı acilen durdurup ruhsatı yeniden değerlendirmesi ve iptal etmesi gerekirdi. Oysa haberi yokmuş gibi davranmayı seçti. İnşaat son hızla devam ediyor.  Konu, korunan alanları koruma ve kollamakla yükümlü olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na da intikal ettirildi ve inceleme sürüyor. Sırtını Edremit Belediyesine yaslayan Enginkent Projesi İnşaatı bütün hukuksuzluğuyla sulak alan yağmasına ve doğa cinayetlerine devam ediyor hala… Oysa Sulak alan ve aynı zamanda ”Kesin Korunan Alan”da Burhaniye sınırları içerisinde aynı dönemde başlatılan bir villa inşaatı ile ilgili olarak Burhaniye Belediyesi’ne yaptığımız başvuru sonrasında inşaat durduruldu ve bugün itibarıyla alanın temizlendiği bilgisi geldi.

Enginkent Proje inşaatının sürmekte olduğu alan;

 • Fiilen sulak alan vasfını taşıdığı için yasal koruma altındadır.
 • Saybis’te kayıtlı “sulak alan” olduğu için koruma altındadır.
 • Çevre düzeni planlarında bir kısmı mera ve bir kısmı da “korunması gerek doğal sulak alan” olarak gösterildiği için koruma altındadır.
 • Doğal sit alanı olarak yeniden tescil edildiği için koruma altındadır.

İklim krizinin yaşamımızı bu denli altüst ettiği, her gün seller, hortumlar gibi aşırı iklim olaylarının yaşandığı ülkemizde sulak alanları ve doğal sit alanlarını korumak hem doğanın, hem de doğanın bir parçası olan insanın hayrınadır. Bir karış doğal sit alanını ve sulak alanı bile kaybetmeye tahammülümüz yoktur.

Akçay Sazlığı tuzcul lagün ve kıyı kumulu ekosistem özellikerine sahip kendine özgü fauna ve florası olan tipik bir sulak alandır.   Endemik bitkiler, göçmen ve yerli su kuşları, yılan balıkları gibi nesli tükenme tehlikesi altındaki sayısız canlı türünü içinde barındırır.  Bu alanı korumak hepimizin, tüm Körfezin, Edremitlilerin boynunun borcudur.

Bu konuda Akçay Sulak Alan Savunması olarak uzun süredir çalışıyoruz. Bu alanda Sulak Alan Mevzuatı ve Çevre Mevzuatına aykırı olarak yapılmış ve yapılmakta olan tüm işlemler için çeşitli yöntemlerle mücadelemizi sürdürüyor ve kazanımlar elde ediyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi (BBB)’nin moloz dökümünü durdurduk.  Suç duyurusu ve açtığımız dava sonucu BBB kendi meclis kararını ve OSB ile olan protokolunu iptal etmek zorunda kaldı. 1/100.000’lik Çevre Düzeni iptal davalarımız sürüyor.

Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı, insanların değil, kurdun, kuşun, balıkların binbir türlü varlığın, yaban hayatın evidir, yuvasıdır. Alanın “Tabiat parkı” olarak düzenlenerek korunması acil önem kazanmaktadır. Bu konuda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. 23 Aralık 2021 tarihinde yapılacak ve Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nin de katılımının kabul edildiği Mahalli Sulak Alan Komisyonu toplantısında da en geniş sınırlar ile  “mahalli sulak alan” olarak tescili için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Şimdi bir kez daha Edremit Belediyesine sesleniyoruz:

 • Nitelikli korunan alan içinde kalan, sulak alan özelliği gösteren ve 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı’nda da niteliği korunacak alan olarak görüne bu alandaki Enginkent Projesi inşaatını acilen durdurun,
 • Yanlış olduğunu bile bile verdiğiniz inşaat ruhsatını acilen iptal edin.

Edremit Belediyesi’ni yasalara uymaya çağırıyoruz. Bu konuda bir kez daha dilekçemizi sunacağız. Gereği yerine gelmez ise de on beş gün sonra suç duyurusu ve yasal süreçleri işletmeye devam edeceğiz.

AKÇAY SULAK ALAN SAVUNMASI:

 • Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Derneği
 • Edremit Çevre Sağlığı ve Doğayı Koruma Derneği
 • Doğa Derneği
 • Doğa Araştırmaları Derneği
 • SS Proje Evi
 • Yeşil Düşünce Derneği
 • Burhaniye Çevre Platformu
 • Ayvalık Tabiat Platformu

Edremit Belediyesi dilekçesi için ayrıca tıklayınız…