Dilekçe Word Dosyasını buradan indirebilirsiniz.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI-MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

VE ÇANAKKALE VALİLİĞİ’NE

Basına ve sosyal medyaya yansıyan haberlerden Koza Madencilik A.Ş.nin Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Serçiler ve Terziler Köyü civarında sondaj faaliyeti sürdürdüğü görülmektedir. Diğer yandan da aynı bölgede Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ağaç kesimlerinin gerçekleştirildiğine tanık olunmuştur.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün resmi web sayfasında yer alan ÇED Kararları ile ilgili listede Koza Madencilik A.Ş’nin “S-201001197 ALTIN-GÜMÜŞ MADENİ PROJESİ” için 17.07.2017 tarihinde 4697 No’lu “ÇED Olumlu” kararı verdiği bilgisi yer almaktadır.

05.07.2012 tarih ve 201001197 no ile IV. Grup İşletme Ruhsatı kapsamında yürütüldüğü tahmin edilen altın madenciliği faaliyeti ile ilgili olarak Çanakkale Valiliğince her hangi bir gayrisıhhi müessese izni, çalışma izni ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce herhangi bir işletme izni verilip verilmediği, verildi ise tarih ve sayısının bildirilmesi ve birer örneğinin tarafıma gönderilmesi hususunu müsaadelerinize arz ederim.

Saygılarımla.